School Excellence

Szkoła to wyjątkowe miejsce i szczególny czas intelektualnego i emocjonalnego rozwoju  młodych ludzi. Dlatego w Human Excellence wierzymy, że dobra szkoła, to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim umiejętność efektywnego wykorzystania tej wiedzy.

 

Dobra szkoła to również niepohamowana ciekawość odkrywania i poznawania świata, to wszechstronny rozwój talentów oraz inspirowanie młodych ludzi do twórczego myślenia i efektywnego działania. Dobra szkoła, to miejsce kształtowania osobowości oraz postaw młodych ludzi, to mądra analiza przeszłości, krytyczna ocena otaczającej rzeczywistości oraz odważne spojrzenie w przyszłość.

 

Nasza propozycja dla edukacji to przede wszystkim inspiracje dla szkół, nauczycieli, rodziców i samych uczniów. W trakcie naszych szkoleń, warsztatów, coaching’ów i projektów doradczych dostarczamy praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu motywacji, efektywnej komunikacji oraz zarządzania emocjami w środowisku szkoły. Pomagamy wdrażać nowoczesne metody nauczania, efektywnie zarządzać klasą i sprawiamy, że praca i nauka w szkole staje się o wiele przyjemniejsza, spokojniejsza i o wiele bardziej efektywna.

 

Zapraszam do współpracy :)

Witold Machlarz

Coach & Trener Rozwoju Osobistego

realizacja: strony internetowe Warszawa